Консультація

Скільки повинні працювати медичні працівники? ВАЖЛИВО!

Питання «переробіток» дуже гостро стоїть перед працівниками медичної сфери. Зрозуміло, що лікарів не вистачає і доводиться працювати по дві зміни не тому, що грошей хочеться, а тому, що нікому працювати. Але, незважаючи на складне становище, у лікарняному закладі, існують законодавчі норми, які керівник закладу не має права порушувати.

Згідно з Наказом МОЗ Про затвердження норм робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я (25.05.2006 N 319, чинний) встановлено такі  норми  робочого  часу  для   працівників закладів та установ охорони здоров’я:

38,5 години на тиждень

Для керівників структурних підрозділів (відділень, відділів, лабораторій, кабінетів тощо) з числа лікарів  та  фахівців  з базовою та неповною вищою освітою, керівників закладів охорони здоров’я з числа фахівців з базовою та неповною  вищою освітою, лікарів та фахівців з базовою та неповною вищою  медичною освітою (середнього медичного персоналу), медичних реєстраторів, дезінфекторів закладів охорони здоров’я (структурних підрозділів) за винятком тих, хто працює у шкідливих умовах праці:

лікарняних, санаторно-курортних закладів, профілакторіїв;

амбулаторно-поліклінічних закладів (за винятком лікарів, зайнятих виключно амбулаторним прийомом хворих);

закладів переливання   крові, швидкої та екстреної і консультативної медичної допомоги, медицини катастроф;

санітарно-профілактичних закладів;

молочних кухонь, будинків дитини, дитячих будинків;

шкіл, дитячих садків (ясел), ліцеїв, коледжів, інших закладів та установ освіти і соціального захисту населення;

інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики;

бюро судово-медичної експертизи;

клінік, лабораторій та інших  структурних  підрозділів охорони здоров’я науково-дослідних  інститутів,  вищих  навчальнихзакладів III-IV рівнів акредитації.

{Підпункт 1.1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я N 580 (1052-06) від 28.08.2006}

33 години на тиждень

Для лікарів, зайнятих виключно амбулаторним прийомом хворих:

амбулаторно-поліклінічних закладів;

амбулаторно-поліклінічнихпідрозділів лікувально-профілактичних закладів,  пунктів  охорони  здоров’я (здоровпунктів), фельдшерських та фельдшерсько-акушерських пунктів (у тому числі сільських та селищних рад);

центрів (бюро) медико-соціальної експертизи,лікарсько-консультаційних комісій;

лікарів та середнього медичного персоналу, які працюють на протязі    всього    робочого   часу   на   медичних   генераторах ультракороткохвильової частоти потужністю більше ніж 200 ват.

У ті дні, коли згідно з графіком  роботи  або  правилами внутрішнього трудового розпорядку ці лікарі працюють у  стаціонарі (чергування),   на   дільниці,  проводять  санітарно-просвітню  та профілактичну роботу,  диспансеризацію, тривалість їх робочого дня встановлюється за пунктом 1.1 цього наказу (38,5  години).

40 годин на тиждень:

для керівників закладів та установ  охорони  здоров’я,  їх заступників,  головних  бухгалтерів та їх заступників,  керівників відділів,  служб та інших  підрозділів  (за  винятком  лікарів  та фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою — керівників структурних підрозділів та закладів охорони здоров’я, у тому числі амбулаторно-поліклінічних),  головних  фахівців (головних медичних сестер,  головних   фельдшерів,   головних   інженерів,   головних енергетиків,   головних   технологів  тощо),  фахівців,  технічних службовців та робітників (за винятком тих,  хто працює у шкідливих умовах праці);

для провізорів, фармацевтів аптек, зайнятих тільки відпусканням ліків та інших товарів аптечного асортименту;

для молодших медичних сестер, молодших медичних сестер з

догляду за хворими, сестер-господарок (за винятком тих, хто працює із шкідливими умовами праці).

18 годин на тиждень:

для вчителів I-XII класів шкіл, вчителів-дефектологів та логопедів, учителів-логопедів закладів охорони здоров’я (крім будинків дитини). {Підпункт 1.4 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я N 580 (1052-06) від 28.08.2006}

20 годин на тиждень:

для завідувачів   логопедичних   пунктів, логопедів, вчителів-логопедів будинків дитини.

{Підпункт 5 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я N 580 (1052-06) від 28.08.2006}

Тарифні розряди посад фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою (молодший медичний персонал)

24 години на тиждень:

для музичних керівників, концертмейстерів, акомпаніаторів, культорганізаторів.

 25 годин на тиждень:

для вихователів будинків дитини (груп) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

Повышение квалификации медработников: новые условия

30 годин на тиждень:

Для вихователів закладів охорони для здоров’я та будинків дитини.

Для педагогічних працівників норма робочого часу на тиждень встановлена з урахуванням педагогічної (викладацької) роботи, що відповідає тарифній ставці.

{Підпункт 1.7 пункту 1 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров’я N 580 (1052-06) від 28.08.2006}

36 годин на тиждень:

для вихователів-методистів закладів охорони здоров’я.

{Підпункт 8 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров’я N 580 (1052-06) від 28.08.2006}

Додатково:

Перелік професій і посад, для яких застосовується ненормований робочий день, установлюється колективним договором.

Напередодні вихідних днів при шестиденному робочому тижні тривалість роботи не може перевищувати 5 годин (стаття 53 Кодексу законів про працю України (322-08).

Норми робочого часу, установлені в цьому наказі, застосовуються для медичних працівників незалежно  від  відомчого підпорядкування та форм власності.

Для  працівників,  які  працюють  у  закладах (структурних підрозділах) і на посадах у шкідливих умовах праці, установлюється скорочена   тривалість  робочого  тижня  відповідно  до  постанови Кабінету Міністрів  України  від  21  лютого  2001  року   N  163 (163-2001-п )  «Про  затвердження  Переліку  виробництв,  цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці,  робота в  яких  дає право   на  скорочену  тривалість  робочого  тижня»,  на  підставі результатів  атестації  робочих  місць,  порядок  проведення  якої затверджено  постановою  Кабінету  Міністрів  України від 1 серпня 1992 року N 442 (442-92-п)  «Про  Порядок  проведення  атестації робочих місць за умовами праці».

https://medprosvita.com.ua/skilki-povinni-pratsyuvati-medichni-pratsivniki/

Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі

Контакти

>
вул. Велика Василькiвська, 65,офiс 36 info@kvpu.org.ua м. Київ Київська область 03150 Україна +38044 287 33 38 +38044 28772 83