Загальні

Розроблено «Мінімальні вимоги щодо безпеки та охорони здоров’я працівників у робочих зонах» ВАЖЛИВО!

Конфедерація вільних профспілок України розглянула проект розроблених Державною службою України з питань праці «Мінімальних вимог щодо безпеки та охорони здоров’я працівників у робочих зонах». Проект розроблено з метою імплементації в національне законодавство про  охорону праці положень Директиви 89/654/ЄЕС від 30 листопада 1989 р. про мінімальні вимоги щодо безпеки та охорони здоров’я на робочому місці.

Проаналізувавши поданий на узгоження проект, КВПУ подала  пропозиції про обов’язкове внесення до нього змін, згідно з якими роботодавець зобов’язаний:

- вживати усіх необхідних заходів щодо отримання працівниками, уповноваженим представником профспілки та/або уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці, усієї необхідної інформації щодо безпеки і охорони здоров’я працівників у робочих зонах або виду робіт відповідно до законодавства;

- завчасно інформувати працівників, уповноваженого представника профспілки та/або уповноважену найманими працівниками особу з питань охорони праці про оцінку небезпек, звіти про нещасні випадки на виробництві та всі заходи, що мають бути вжиті для забезпечення безпеки і охорони здоров’я працівників у робочих зонах;

- попередньо заслуховувати пропозиції та проводити консультації з працівниками, уповноваженим представником профспілки та/або уповноваженою найманими працівниками особою з питань охорони праці, а також надавати їм можливість брати пропорційну участь в обговореннях усіх питань, що  пов’язані із забезпеченням їх безпеки і охорони здоров’я працівників у робочих зонах;

- розглядати пропозиції працівників, уповноваженого представника профспілки та/або уповноваженої найманими працівниками особою з питань охорони праці щодо безпеки і охорони здоров’я у робочих зонах, та забезпечувати участь працівників у вирішенні питань, що  стосуються безпеки і охорони здоров’я працівників у робочих зонах.

Крім того, запропоновано доповнити проект положенням про те, що працівники, уповноважені представники профспілки та/або уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці мають право, відповідно до законодавства, звертатися до компетентних органів, відповідальних за безпеку і захист здоров’я на виробництві якщо  вони вважають, що вжиті роботодавцем заходи та застосовані ним засоби недостатні для забезпечення безпеки і охорони здоров’я працівників у робочих зонах.  Представникам працівників має бути надано можливість подавати свої зауваження компетентним органам під час відвідання і перевірок, які вони проводять.

Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі

Контакти

>
вул. Велика Василькiвська, 65,офiс 36 info@kvpu.org.ua м. Київ Київська область 03150 Україна +38044 287 33 38 +38044 28772 83