Міжнародні

У звіті Комітету експертів МОП – про дотримання Україною Конвенції 95 ВАЖЛИВО!

Комітет експертів щодо застосування конвенцій та рекомендацій Міжнародної організацій праці опублікував свій щорічний звіт. Зокрема, у ньому надано інформацію та коментарі щодо застосування в Україні конвенції МОП  81, 87,95, 100,129 та 176. Пропонуємо ознайомитися з зауваженнями   експертів щодо Конвенції про захист заробітної плати, 1949 р. (№ 95), щодо невиконання якої КВПУ надавала свої коментарі Комітет експертів щодо застосування конвенцій та рекомендацій МОП.


 

Комітет бере до уваги зауваження, подані Федерацією профспілок України (ФПУ) у 2017 році щодо ситуації із заборгованістю з виплати заробітної плати в країні, та відповіді уряду на це питання. Він також приймає до уваги зауваження Конфедерації вільних профспілок України (КВПУ), отримані 31 серпня та 29 жовтня 2018 року, стосовно того ж питання.

Подальші заходи щодо рекомендацій тристороннього комітету (представництво відповідно до статті 24 Конституції МОП)

Комітет зазначає, що в березні 2017 року Адміністративна рада схвалила звіт тристороннього комітету, створеного для розгляду подання, зробленого ФПУ, КВПУ, Федерацією профспілок працівників транспорту, Асоціацією всеукраїнських автономних профспілок, Асоціацією всеукраїнських профспілок та Асоціацією профспілок «Єдність» та Федерацією профспілок працівників малого та середнього бізнесу України, відповідно до статті 24 Статуту МОП (документ GB.329 / INS / 20/2). Відзначаючи  подання стосовно ситуації із заборгованістю з виплати заробітної плати в країні, Комітет розгляне подальші заходи з виконання рекомендацій тристороннього комітету відповідно до статті 12 нижче.

Стаття 12 Конвенції. Регулярна виплата заробітної плати. Розрахунок заробітної плати при припиненні трудових відносин. Погашення заробітної плати в країні.   Комітет у своїх попередніх зауваженнях та  Керівний орган у своєму рішенні щодо подання просили уряд продовжувати свої зусилля для вирішення питання  заборгованості із заробітної плати. Комітет зазначає, що Уряд у своєму звіті вказує, що, хоча кілька ініціатив було запроваджено для вирішення цієї проблеми, заборгованість із заробітної плати в країні з 2016 року зросла через складну економічну ситуацію та збройний конфлікт на Сході. Комітет також зазначає, що КВПУ вказує, що, незважаючи на наявність законодавчого арсеналу, заборгованість із заробітної плати зросла за останні роки. Комітет нагадує, що застосування статті 12 на практиці включає три основні елементи: (1) ефективний контроль і нагляд; (2) відповідні санкції; та (3) засоби відшкодування завданої шкоди, включаючи справедливу компенсацію за збитки, завдані затримкою виплати (Загальний огляд 2003 року про захист заробітної плати, пункт 368).

Що стосується ефективного контролю та нагляду, Комітет зазначає, що Адміністративна рада звернулася до Уряду з проханням негайно прийняти всі необхідні заходи для забезпечення ефективного контролю за виплатою заробітної плати службами інспекції праці. Комітет відзначає інформацію, надану Урядом про перевірки, проведені Державною службою праці та її територіальними управліннями з питань виплати заробітної плати, що призвели до надання інструкцій для виправлення ситуації, передання деяких справ до правоохоронних органів та адміністративних органів,  судів, накладення санкцій, виплати частини заборгованості із заробітної плати. З іншого боку, Комітет зазначає, що КВПУ вважає, що державні органи, які контролюють і наглядають за застосуванням відповідного законодавства, не працюють ефективно. Підкреслюючи важливість належного функціонування служб інспекції праці, здатних виявляти порушення законодавства про оплату праці і притягати до відповідальності порушників за невиконання статті 12 (Загальний звіт 2003 року, параграф 369), Комітет посилається на свої зауваження щодо застосування конвенцій №№ 81 і 129.

Що стосується ухвалення відповідних санкцій, Комітет зазначає, що Адміністративна рада просила Уряд без затримки ухвалити всі необхідні заходи, спрямовані на повне виконання Конвенції, включаючи достатньо ефективні та переконливі санкції для запобігання та покарання за  порушення. У цьому відношенні Комітет бере до уваги вказівки Уряду, що: (i) стаття 41 Кодексу про адміністративні правопорушення, стаття 265 Кодексу законів про працю та стаття 175 Кримінального кодексу передбачають покарання за несвоєчасну виплату заробітної плати; і (ii) Кабінет Міністрів прийняв низку заходів, включаючи збільшення штрафів, що застосовуються до керівників відділів відповідальних держорганів, які толерують заборгованість з виплати заробітної плати, та обмеження премій, отриманих керівниками державних підприємств, де існує заборгованість з виплати зарплати. Уряд також надає детальну інформацію про суми адміністративних штрафів та фінансових санкцій, що були накладені у 2016 та 2017 роках за затримки у виплаті заробітної плати.

З іншого боку, Комітет зазначає, що КВПУ вважає, що законодавство про відповідальність роботодавців не застосовується на практиці. Комітет просить Уряд надати свої зауваження щодо цього.

Що стосується засобів відшкодування шкоди, Комітет зазначає, що Адміністративна рада звернулася до Уряду з проханням забезпечити, щоб всі працівники, які постраждали від існування заборгованості із заробітної плати, отримали належну компенсацію. Комітет відзначає вказівки Уряду, що: (i) 22 липня 2016 року Кабінет Міністрів прийняв план термінових заходів щодо виплати заборгованості з виплати заробітної плати (Наказ № 517-p); (ii) проводяться подальші розслідування щодо індивідуальних скарг; і (iii) ряд справ щодо заборгованості із заробітної плати передається до місцевих судів. Комітет також зазначає, що ФПУ та КВПУ вказують, що рішення суду про виплату заборгованості з оплати праці не виконуються. КВПУ далі повідомляє, що працівники мають труднощі з використанням засобів правового захисту, зокрема через відсутність правової обізнаності та фінансових ресурсів для покриття витрат на послуги адвокатів. Комітет просить Уряд надати свої коментарі з цього приводу.

Заборгованість із заробітної плати в суднобудівній галузі. Комітет зазначає, що ФПУ повідомляє, що заборгованість із заробітної плати збільшилася на одному з трьох суднобудівних заводів, про які йдеться в поданні, розглянутому Адміністративною радою. У цьому відношенні Уряд зазначає, що: (і) у березні 2018 року на суднобудівній верфі був проведений інспекційний візит, що виявив  порушення законодавства про виплату заробітної плати; та (ii) після цієї перевірки керівному директору  суднобудівного заводу було доручено виправити ці порушення, було видано рапорт про правопорушення, а результати перевірки були передані до регіонального офісу для прийняття рішення про накладення штрафу. Комітет бере до уваги цю інформацію.

Заборгованість із заробітної плати у вугільній промисловості. Комітет зазначає, що КВПУ вказує, що заборгованість із заробітної плати особливо поширена на державних вугледобувних підприємствах. Зокрема, КВПУ стверджує, що заборгованість з виплати заробітної плати призвела до низки акцій протесту в Донецькій, Луганській і Волинській областях, включаючи випадки спроб самоспалення, голодування та відмови шахтарів від підйому з шахт, що викликає серйозні наслідки для здоров'я. Комітет зазначає, що уряд не відповів на ці серйозні заяви. Комітет просить Уряд надати свої коментарі з цього приводу.

Практика “заробітної плати в конвертах”. У своїх попередніх зауваженнях Комітет звернувся до Уряду з проханням вжити заходів для усунення практики, згідно з якою працівники змушені погоджуватися з недекларованою виплатою заробітної плати «в конвертах», що призводить до несплати відповідних соціальних внесків. Відзначаючи, що Уряд не надає інформації з цього приводу, Комітет зобов'язаний повторити свій попередній запит. Він просить Уряд надати інформацію про заходи, вжиті щодо цього.

Нарешті, Комітет зазначає, що Адміністративна Рада МОП закликала уряд у повній мірі залучити соціальних партнерів до пошуку шляхів вирішення проблеми заборгованості із заробітної плати. Нагадуючи, що припинення накопичення заборгованості з виплати заробітної плати вимагає постійного діалогу з соціальними партнерами (Загальний Звіт 2003 року, параграф 374), Комітет просить уряд у повній мірі залучити соціальних партнерів до вирішення питання  заборгованості із заробітної плати та забезпечення регулярної виплати заробітної плати. Комітет також нагадує уряду про можливість скористатися технічною допомогою МОП у цьому відношенні.

Комітет зазначає, що, застосовуючи новий цикл звітності для технічних конвенцій, прийнятий Адміністративною радою на її сесії у листопаді 2018 року, уряду буде надіслано запит на звіт про застосування Конвенції у 2019 році.

Комітет піднімає інші питання щодо застосування ратифікованих конвенцій щодо заробітної плати у запиті, адресованому безпосередньо Уряду.

Джерело: https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/reports/reports-to-the-conference/WCMS_670146/lang--en/index.htm?fbclid=IwAR1arRfnCOFGfQb_SUc7RgqURilfnAFNlfvJoubrhX4F2vkJkwoeviGuL6g

Авторизуйтесь, щоб мати можливість залишати коментарі

Контакти

>
вул. Велика Василькiвська, 65,офiс 36 info@kvpu.org.ua м. Київ Київська область 03150 Україна +38044 287 33 38 +38044 28772 83